Další články o naučné stezce Bohumila Konečného

(30.7.2022)

Další články o naučné stezce Bohumila Konečného vyšly v knize Toulavá kamera 34, ve Sborníku nezávislých foglarovců 10 a ve 2. čísle Vlastivědného sborníku severního Plzeňska. Náhled viz příloha. Doporučujeme!