Návrat Jana Saudka s Bimbou do mládí!

(22.1.2009)

Ve čtvrtek proběhlo v pražském Obecním domě rozloučení s výstavou znovuobjeveného malíře a ilustrátora Bohumila Konečného. Výstavu při té příležitosti navštívil i světoznámý fotograf Jan Saudek. Výstava BIMBA - dobrodružství Bohumila Konečného končí 31. ledna, využijte poslední možnosti k návštěvě!

Fotograf Jan Saudek navštívil ve čtvrtek výstavu Bimba - dobrodružství Bohumila Konečného. Se zájmem si v doprovodu kurátorů výstavy Jan Hosnedla a Františka Ulče prohlédl celou výstavu a ve vzpomínkách se vrátil do doby svého mládí, kdy hltal časopisy a knihy ilustrované tímto malířem. Na následné besedě moderované kurátorem Janem Hosnedlem se Jan Saudek přiznal z obdivu k malíři, jehož osobně znal. Vedle Lady a Sekory jej označil za nejlepšího českého kreslíře a ilustrátora, který by podle jeho slov v zahraničí dosáhl stejné slávy jako Walt Disney . Jan Saudek si velmi dobře z mládí pamatoval „fantastické rozpohybované“ kresby z poválečného časopisu Vpřed i jeho erotické pohlednice.

Ve večerním programu také vystoupil vynikající český kytarista Jan Matěj Rak. I ten se vyznal z obdivu ke kresbám Bohumila Konečného.

Celou výstavu oficiálně zakončili její kurátoři: Jan Hosnedl připomněl celý vznik projektu znovuvzkříšení malíře a poděkoval všem zainteresovaným subjektům a lidem. Proběhla velká čtyřměsíční výstava v Západočeském muzeu v Plzni na jaře roku 2007, následně výstava srovnatelného rozsahu v Obecním domě v Praze. K výstavě vznikla monografie historika umění Tomáše Pospiszyla (ve dvou vydáních) a hodinový dokumentární film Ladislava Moulise: BIMBA - příběh zapomenutého malíře (uvedla Česká televize 21. prosince 2008, je k dispozici na DVD). Sběratel, v posledních života malíře jeho přítel a kurátor výstavy František Ulč se vyznal ze splnění svého snu: vrácení jména malíře a ilustrátora Bohumila Konečného do povědomí české veřejnosti. To se měrou vrchovatou podařilo.

Program zakončila poslední oficiální komentovaná prohlídka výstavy.

Pokud jste ještě výstavu nenavštívili, máte poslední možnost – končí v sobotu 31. ledna úderem 19. hodiny. Poté se vrátí stovky kreseb a obrazů do soukromých sbírek ke 34 sběratelům. Výstava podobného rozsahu díla B.Konečného se již těžko kdy dá dohromady. Využijte poslední možnosti k návštěvě díla malíře a ilustrátora foglarovek, divokých koní, krásných žen i hrdinky světového komiksu Octobriany!

© foto Jana Zemanová (pokud není uvedeno jinak)

000.jpg
Jan Saudek a kurátor výstavy Jan Hosnedl (Foto Josef Louda (Fotomotiv))
Jan Saudek a kurátoři výstavy František Ulč a Jan Hosnedl (Foto Josef Louda (Fotomotiv))
Jan Saudek a kurátoři výstavy František Ulč a Jan Hosnedl (Foto Josef Louda (Fotomotiv))
r04.jpg
r05.jpg
r06.jpg
r07.jpg
r08.jpg
Jan Saudek si prohlíží výstavu v doprovodu kurátorů
r10.jpg
r11.jpg
r12.jpg
r13.jpg
r14.jpg
r15.jpg
r16.jpg
r17.jpg
r18.jpg
r19.jpg
r20.jpg
r21.jpg
r22.jpg
r23.jpg
r24.jpg
r25.jpg
Kurátoři výstavy Jan Hosnedl a František Ulč zahajují program
r27.jpg
r28.jpg
r29.jpg
Kytarista Jan Matěj Rak
r31.jpg
r32.jpg
r33.jpg
r34.jpg
r35.jpg
r36.jpg
r37.jpg
r38.jpg
Beseda s Janem Saudkem
r40.jpg
r41.jpg
r42.jpg
r43.jpg
r44.jpg
r45.jpg
r46.jpg
r47.jpg
r48.jpg
r49.jpg
r50.jpg
r51.jpg
r52.jpg
r53.jpg
r54.jpg
r55.jpg
r56.jpg
Jan Hosnedl a Jan Saudek
r58.jpg
r59.jpg
r60.jpg
r61.jpg
r62.jpg