Cyklus výstav „Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného“
(Mariánská Týnice, Praha, Plzeň, Zlín)

Cyklus výstav ŽENY A DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO probíhá v rámci projektu BOHUMIL KONEČNÝ-BIMBA, 1918-2018

V dubnu 2018 uplynulo 100 let od narození Bohumila Konečného. Na rok 2018 a 2019 připravil Středoškolský klub a Jan Hosnedl čtveřici vzpomínkových výstav v místech úzce spjatých s Konečného životem – za velkého zájmu veřejnosti proběhly výstavy v refektáři Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (13. 6. - 19. 8. 2018), v Galerie Villa Pellé v Praze (24. 9. - 10. 11. 2018) a v Galerii Jiřího Trnky v Plzni (6. 12. 2018 -19. 1. 2019). V roce 2019 proběhla výstava na Zlínském zámku (23. 5. - 31. 7. 2019). Tyto výstavy navštívilo okolo 11 tisíc návštěvníků.

Název výstav ŽENY A DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO akcentoval dvě nejtypičtější polohy tvorby Bohumila Konečného – dynamické akční kresby dobrodružství a kresby a malby krásných žen. Každá výstava se lišila rozsahem a zdůrazněním lokálních aspektů tvorby B. Konečného.

Záštitu nad projektem převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa, zastupitel města Plzně Petr Náhlík a radní pro kulturu hl. města Prahy Jan Wolf.

Na vernisáži výstavy v Mariánské Týnici byla pokřtěna kniha Jana Hosnedla Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného. Kniha k výstavě obsahuje životopisný text o Bohumilu Konečném, obrazový průvodce dílem - kvalitní celostránkové reprodukce díla, bibliografii, kapitolu o propagaci díla B. Konečného a malířův životopis. Kniha je vázaná, má 180 stran formátu A4. Vzhledem k tomu, že první vydání v nákladu 1500 výtisků bylo již rozebráno, k výstavě ve Zlíně vyšlo druhé rozšířené (216 stran) a upravené vydání. Kniha vyšla v nákladu 700 výtisků a byla představena ve Zlíně 19. 6. 2019 a ve Štramberku 29. 6. 2019. V sobotu 21. 9. 2019 byla představena také na knižním veletrhu Svět knihy Plzeň 2019.

Výstavy zahrnovaly okolo 100 - 150 originálů (zapůjčených z velké části ze soukromých sbírek, částečně z Památníku národního písemnictví) a dalších reprodukcí. Od doby poslední výstavy v Obecním domě v Praze se objevila celá řada unikátních originálů – například obálka Vpředu s Foglarovou povídkou „Nevzdávej se!“, obálka Malého čtenáře s indiány či několik neznámých obálek z Humoristických listů s Bimbovými úžasnými pin-up girls. Na výstavách se objeví i originály z Mladého hlasatele a foglarovek, které byly řadu let nepřístupné v zapečetěném bytě Jaroslava Foglara. Výstavy doplňovala projekce dokumentárního filmu i komentované prohlídky s kurátorem výstavy a další doprovodný program.

Cíle projektu – připomenutí 100letého výročí narození Bohumila Konečného, uspořádání výstav a vznik knihy – byly splněny. O projektu vyšla řada článků v novinách a časopisech v regionálních i celostátních, informovala o něm i Česká televize.

Výstavy patřící do cyklu:

Kurátor výstav

Jan Hosnedl

Výstavy probíhají pod záštitou

Josefa Bernarda, hejtmana Plzeňského kraje
Martina Baxy, primátora města Plzně
Petra Náhlíka, zastupitele města Plzně
Jana Wolfa, radního pro kulturu města Prahy