Bimba v Toulavé kameře 12. prosince 2021

(13.12.2021)

Česká televize uvedla reportáž o naučné stezce Krajem Bohumila Konečného v Toulavé kameře v neděli 12. prosince v 10 hodin. Srdečně zveme ke sledování i k návštěvě naučné stezky Krajem Bohumila Konečného! Reportáž naleznete zde (čas 10:11).
Další informace o natáčení a samotné stezce pak zde.
 

Naučnou stezku Krajem Bohumila Konečného natočila v pátek 5. listopadu pro Toulavou kameru paní redaktorka Svatava Pátková a pan kameraman Kalista.  Více podrobností o stezce naleznete zde (mapy.cz) a zde (zahájení), fotografie z natáčení pak v příloze.


Poznámka: Reportáž o Bimbovi již jednou v Toulavé kameře byla - 18. ledna 2009 v souvislosti s výstavou B. Konečného v Obecním domě v Praze.

Toulavá kamera 2

tk000.jpg
tk001.jpg
tk002.jpg
tk003.jpg
tk004.jpg
tk005.jpg
tk006.jpg
tk007.jpg
tk008.jpg
tk009.jpg
toul-koam.jpg