Obecní dům v Praze |
Západočeské muzeum v Plzni |
  SŠ klub
  Arbor vitae
 
 

O výstavách


  Výstavy Bohumila Konečného

Za života Bohumila Konečného neproběhla žádná velká samostatná výstava. V 80. letech vystavil několik ilustrací na výstavě v Liberci. Existují také informace o prodejní výstavě obrazů Bimby v hospodě na Severním Plzeňsku.

První větší a samostatná výstava Bohumila Konečného proběhla až po jeho smrti pod názvem "BOHUMIL KONEČNÝ - ILUSTRACE, OBRAZY" . Výstava se uskutečnila od 5. do 31. května 1994 v Galerii kulturního střediska v Mladé Boleslavi. Výstavu připravil František Ulč, slavnostního zahájení se zúčastnili malíři Gustav Krum nebo Karel Toman.

7.6. 2002 až 28.6. 2002 se uskutečnila společná výstava několika malířů pod názvem Výpravy za dobrodružstvím v galerii Tvrdohlaví v Praze. Několik obrazů zde bylo i od Bohumila Konečného.

V roce 2006 následovaly dvě menší výstavy výstavy v Plzni v souvislosti s výročím II. státní československé reálky (dnešního gymnázia na Mikulášském nám. v Plzni). Nejdříve v galerii Jiřího Trnky " Poselství jednoho století " (březen 2006) posléze v Mázhausu Plzeńské radnice (září 2006) byly představeny reprodukce díla B.Konečného. Na obou výstavách se podílel Jan Hosnedl.

V roce 2007 a 2008 následovaly dvě velké retrospektivní výstavy: v roce 2007 v Západočeském muzeu v Plzni "BIMBA - Zapomenutý malíř Bohumil Konečný" a v roce 2008 v Obecním domě v Praze "BIMBA - dobrodružství Bohumila Konečného". Obě tyto výstavy připravili společně Jan Hosnedl a František Ulč. K výstavám vznikla i monografie a dokumentární film. Podrobnosti vzniku těchto dvou výstav naleznete v článku "Kulometná rota - kamínek, který spustil lavinu".

Od 3. do 31. října 2007 proběhla ještě menší výstava kreseb a ilustrací v Městském muzeu v Kožlanech. Výstavu připravila paní Kobyláková z Kožlan.

Zatím poslední výstavou byla výstava reklamních plakátů Bohumila Konečného v termínu 14. května do 31. července 2010 v Plzeňském Prazdroji. Výstavu připravil Jan Hosnedl.


  Kulometná rota - kamínek, který spustil lavinu

Kulometná rota svými rozměry moc kamínek nepřipomíná. Je to obrovská karikatura profesorského sboru gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí z roku 1936. Když jsem ji v roce 2004 při Dnu otevřených dveří naší školy poprvé uviděl, vůbec jsem netušil, co vše tento nález způsobí. Podpis Bimba dole v rohu této kresby mě tehdy vrátil o nějakých dvacet let zpátky - okamžitě jsem si vzpomněl na oblíbené knížky svého skautského mládí - na spisovatele Jaroslava Foglara a Otakara Batličku a na jejich ilustrátora - Bohumila Konečného, zvaného Bimba.

Jan Hosnedl ukazuje novinářům poprvé Kulometnou rotu (2006) Jan Hosnedl ukazuje novinářům poprvé Kulometnou rotu (2006)

V roce 2006 se konala v galerii Jiřího Trnky v Plzni výstava u příležitosti 100 let naší školy. Její součástí byla i malá výstavka reprodukcí kreseb a maleb Bimby Konečného, zde jsme tohoto malíře poprvé představili plzeňské veřejnosti. To jsem už spojil své síly s největším znalcem díla B. Konečného s Františkem Ulčem a s Bimbovou manželkou paní Evou Konečnou. Nastaly dva roky perné práce: společně s F. Ulčem (a také J. Holubem) jsme začali dávat dohromady kontakty na majitele originálů Bimbových kreseb rozesetých po celé republice. Začal jsem je pak navštěvovat a přesvědčovat, aby Bimbovy kresby půjčili na výstavu. Majitelů bylo nakonec 34. Zároveň jsem začal shánět peníze na celý projekt a také jsme začali točit s režisérem Ladislavem Moulisem dokumentární film o Bimbovi. A to v době, kdy jsme neměli ani korunu na jeho realizaci.

Výsledkem našeho úsilí byla na jaře roku 2007 čtyřměsíční velká retrospektivní výstava Bimba - zapomenutý malíř Bohumil Konečný v Západočeském muzeu v Plzni a první vydání knihy Zapomenutý malíř Bohumil Konečný (vyšla v nakladatelství Arbor vitae v roce 2007) historika umění Tomáše Pospiszyla. Následoval dokumentární film Ladislava Moulise Bimba - příběh zapomenutého malíře (Hartola film, 2008). S výstavou i celým projektem pomohla řada lidí, za všechny bych rád jmenoval radního pro kulturu Plzeňského kraje Martina Baxu a náměstka primátora Plzně Petra Náhlíka, ředitele Západočeského muzea Františka Frýdu a sběratele Bimbova díla Jaroslava Holuba. Finančně přispěl Plzeňský kraj, statutární město Plzeň a řada dalších institucí, zejména pak generální sponzor Plzeňská teplárenská a.s. Plzeňská výstava i kniha měly značný ohlas v tisku. O Bohumilu Konečném referovala Česká televize, Český rozhlas, Mladá fronta Dnes, Lidové noviny, Respekt, Instinkt, Xantypa ...

Na jaře roku 2008 nám byla vedením Obecního domu v Praze (generálním ředitelem Tomášem Vackem a jeho finanční ředitelkou Kateřinou Šimečkovou) učiněna fantastická nabídka: představit dílo Bohumila Konečného - Bimby v jejich výstavních prostorách. Nastal velký shon. O spolupráci a pomoc jsem požádal skauta a poslance Petra Bratského, záštitu nad pražskou výstavou k naší velké radosti převzal ministr kultury Václav Jehlička, který si výstavu v Západočeském muzeu nenechal ujít při pracovní návštěvě Plzně, a také bývalý absolvent stejné školy jako Bimba - ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil. Pomohla opět celá řada dalších skvělých lidí - za všechny bych jmenoval alespoň plzeňského senátora a místopředsedu Senátu Parlamentu ČR Jiřího Šnebergera, náměstkyni hejtmana Plzeňského kraje Olgu Kalčíkovou, radního Martina Baxu a skauta a náměstka primátora Petra Náhlíka.

Generálními partnery výstavy se stalo Ministerstvo kultury a znovu výstavu podpořila Plzeňská teplárenská a. s. v čele s předsedou představenstva Romanem Jurečkem. Pro realizaci výstavy v Praze jsme získali renomovanou společnost Arbor vitae societas zastoupenou paní Vladanou Rýdlovou a Martinem Součkem. Arbor vitae připravilo i druhé rozšířené vydání knihy, kterou držíte právě v ruce. Česká televize při příležitosti zahájení výstavy a v roce devadesátého výročí narození Bohumila Konečného uvede dokument o jeho životě.

Závěrem chci poděkovat všem, kteří s výstavou pomohli. Majitelům originálů Bimbových kreseb a maleb za jejich bezplatné zapůjčení, partnerům výstavy, sponzorům, novinářům i všem zainteresovaným veřejným činitelům. Zejména bych chtěl poděkovat dvěma lidem, jejichž přátelství si velmi vážím: Františku Ulčovi a paní doktorce Evě Konečné. Oběma děkuji za jejich nevšední ochotu i pomoc!

Ani ve snu mě před čtyřmi lety nenapadlo, kam mne nález Kulometné roty dovede. Musím se v duchu smát, že na začátku byla jedna karikatura (za kterou navíc Bimba dostal dvojku z chování) a na konci je výstava pod záštitou dvou ministrů v reprezentačních prostorách pražského Obecního domu. Kulometná rota byla jen kamínkem, který spustil velkou lavinu událostí. Doufám, že jemně zasáhne i Vaše srdce.

Jan Hosnedl - kurátor výstavy    

  (Ne)zapomenutý malíř
Bohumil Konečný a František Ulč v Kožlanech (80. léta) Bohumil Konečný a František Ulč v Kožlanech (80. léta)

Tvorba Bohumila Konečného byla kdysi mezi veřejností dobře známa. Pamětníci ještě dnes vzpomínají na jeho legendární obálky časopisů i knižní ilustrace s nezaměnitelným podpisem Bimba. Vinou minulého režimu upadalo postupně jeho dílo i on sám v pozvolné zapomínání. A tak už si jen pár jeho přátel a hrstka sběratelů uvědomovalo, jaký to byl výborný kreslíř. Až v roce 1994, čtyři roky od Bimbova skonu, proběhla v mladoboleslavské Galerii první obsáhlá výstava, na které jsem se velkou měrou podílel. Tato výstava vzbudila po delší době zájem veřejnosti o jeho obrazy a ilustrace. Tehdy mne ale ani ve snu nenapadlo, že se zásluhou skautského přítele Jana Hosnedla o třináct let později uskuteční ještě větší výstava v Bimbově rodišti v Plzni. A už vůbec mě nenapadlo, že se Bimbova výstava uskuteční v Obecním domě v Praze. Chtěl bych se ještě zmínit o jedné zajímavosti: když jsem poslal do Muzea westernu v americkém Forth Worthu v Texasu kopie Konečného obrazů s westernovou tematikou, tamní pracovníci neskrývali svůj úžas a jen litovali toho, že Konečný není rodilým Američanem, aby tak jeho obrazy mohly viset společně s díly Rassella a Remingtona ... Bimbova tvorba a přátelství s ním ovlivnila a obohatila nejen mé mládí, ale vlastně celý můj život. Kdysi jsem mu dal slib, že se budu snažit o jeho rehabilitaci, a mám dobrý pocit, že se to daří. Věřím, že dílo Bohumila Konečného - Bimby bude mít i v budoucnu své obdivovatele a příznivce.

František Ulč - kurátor výstavy    
 
Stránky archivovány webarchivem Národní knihovny ČR
www.khweb.net