Obecní dům v Praze |
Západočeské muzeum v Plzni |
  SŠ klub
  Arbor vitae
 
 

Dětství a škola


Koňský povoz
Namaloval žák 1. třídy obecné Bimba
1925

II. státní československá reálka
dnes gymnázium v Plzni na Mikulášském náměstí
Bohumil Konečný tuto školu navštěvoval v letech 1927 - 1936

Kulometná rota aneb profesoři vyučující v VII. B 1935/1936
Karikatura profesorského sboru II. reálky
(rozměry cca 1 x 3 metry)
1935


Originál dopisu Zdeňka Buriana Bohumilu Konečnému (část)
1936

Cestovní deník
v roce 1935 navštívil Bimba své příbuzné v Německu, zachoval se jeho cestovní deník s řadou karikatur

Pozvánka na Věneček třídy VII.B
Karikatury spolužáků vznikly podle tabla fotografií
1935-36

Dopis redakce Českého Slova projevující zájem o práce Bohumila Konečného s jeho vlastnoruční poznámkou
1935

Tablo třídy VII. B
Třídní učitel Aleš Terš
Bimba Konečný je poslední ve třetí řadě
1935-36

Kresba ze zkoušek na akademii
1938 
Stránky archivovány webarchivem Národní knihovny ČR
www.khweb.net