Aktuality
(Strana 3)

Vzpomínka na přítele

(19.4.2011)fotogalerie

23. dubna by se František Ulč dožil 78 let. Vzpomínku na přítele sepsal Jan Hosnedl.

Připojený soubor: Připojený soubor: vzpominka_na_pritele.pdf

Vzpomínka na přítele - hlavní obrázek

Poslední z generace ...

(22.3.2011)fotogalerie

Včera 21.3. 2011 zemřel v Jihlavě poslední z generace malířů Zdeňka Buriana či Bimby Konečného - malíř a ilustrátor Gustav Krum. S Bimbou je pojilo úzké přátelství. Narodil se 23. května 1924 v Jihlavě.

Připojený soubor: Připojený soubor: krum.pdf

Poslední z generace ... - hlavní obrázek

Zemřel František Ulč

(21.10.2010)fotogalerie

V úterý 19. října 2010 zemřel ve věku 77 let František Ulč. František Ulč byl hlavním propagátorem díla Bohumila Konečného - Bimby. Byl kurátorem jeho první výstavy v Mladé Boleslavi a společně s Janem Hosnedlem Kurátorem dvou velkých výstav v Plzni a Praze. Věnoval se i sbírání odznaků a je také autorem asi nejznámější verze hlavolamu "ježek v kleci". Především to byl skvělý a skromný člověk. Sbohem Fando, budeš nám moc chybět!

Zemřel František Ulč - hlavní obrázek

Vzpomínka na projekt o Bimbovi

(19.4.2010)

14. ledna - v den výročí 20 let od smrti B.Konečného - vyšel v Mladé frontě rozhovor s Janem Hosnedlem o projektu BIMBA - zapomenutý malíř Bohumil Konečný.

Dvacet let od smrti Bohumila Konečného

(4.1.2010)

14. ledna uplyne dvacet let od smrti jednoho z našich nejlepších časopiseckých a reklamních ilustrátorů Bohumila Konečného - Bimby. Je velká škoda, že se nedožil svého velkého návratu (výstava, monografie, film ...). V příloze naleznete vzpomínku Františka Ulče - jeho velkého přítele. Čest památce Bohumila Konečného!

Trojice mužů kolem Otakara Batličky studovala na stejné škole!

(4.1.2010)fotogalerie

Trojice mužů, kteří jsou úzce spjati s počátkem publikování Otakara Batličky v Mladém hlasateli a to totiž jeho objevitel Emil Jirát, redaktor Mladého hlasatele Karel Bureš a jeho dvorní ilustrátor Bimba Konečný jsou všichni z Plzně a všichni absolventi stejné školy! Všichni studovali a maturovali před válkou v Plzni na 2. státní čs. reálce (dnešní gymnázium na Mikulášském náměstí). Více o tomto objevu naleznete zde.

Trojice mužů kolem Otakara Batličky studovala na stejné škole! - hlavní obrázek

Vyška kniha V týmu s Foglarem

(4.12.2009)fotogalerie

V nakladatelství Toužimský a Moravec vyšla v těchto dnech kniha Karla Bureše "V týmu s Foglarem". Karel Bureš byl spolupracovníkem Jaroslava Foglara v časopisech Mladý hlasatel a Vpřed a měl velký podíl na jejich vysoké úrovni. Byl to on, kdo přijímal jako ilustrátora těchto časopisů Bohumila Konečného - viz příloha. O Bimbovi se zmiňuje i v právě vyšlé knize. Po roce 1948 se však Karel Bureš dal do služeb Komunistické strany a Stb a stal se jedním z provokatérů Stb, kteří se podíleli na tzv. skautských procesech. Není bez zajímavosti, že je absolventem stejné školy jako Bimba - 2.státní československé reálky v Plzni (dnešní Gymnázium na Mikulášském nám.). V druhé příloze naleznete jeho stručný životopis z almanachu gymnázia.

Připojený soubor: Připojený soubor: bures_o_bimbovi.pdf

Vyška kniha V týmu s Foglarem - hlavní obrázek

Ocenění filmu o Bimbovi na mezinárodním festivalu filmů Arts & Film v Telči

(21.6.2009)fotogalerie

Na 5. mezinárodním festivalu filmů s uměleckou tématikou ARTS & FILM (18.-20.6.2009 Telč) získal film Ladislava Moulise BIMBA - PŘÍBĚH ZAPOMENUTÉHO MALÍŘE 3. místo. Jednalo se o ocenění v nejobsazenější 1. kategorii věnované výtvarnému umění. Cenu převzali osobně režisér Ladislav Moulis a autor námětu Jan Hosnedl. Celkem bylo do soutěže přihlášeno okolo 220 filmů. Festivalu se zúčastnil herec Pavel Landovský či režisér Vojtěch Jasný. Fotogalerii naleznete zde.

Ocenění filmu o Bimbovi na mezinárodním festivalu filmů Arts & Film v Telči - hlavní obrázek

Vzpomínka na výstavu v Obecním domě

(20.5.2009)

Fotoprůvodce výstavou, která proběhla od 9.10.2008 do 31.1.2009, naleznete zde.

Vzpomínka na výstavu v Obecním domě - hlavní obrázek

Kniha o příteli B. Konečného - malíři a ilustrátorovi G.Krumovi

(20.5.2009)fotogalerie

Nakladatelství Toužimský a Moravec vydalo v těcho dnech knihu Vladimíra Prokopa "Gustav Krum". Kniha mapuje život a dílo jednoho z našich nejlepších ilustrátorů dobrodružství a historie. Společně s Bimbou spolupracovali na konci 60. let na "foglarovkách" v nakladatelství Olympia, knihy s jejich ilustracemi vycházejí dodnes. Spolupráci s Bimbou je věnována celá jedna kapitola, kterou s laskavým svolením autora Vl.Prokopa uveřejňujeme na těchto stránkách.

Kniha o příteli B. Konečného - malíři a ilustrátorovi  G.Krumovi - hlavní obrázek
« 234 » 14