Ohlédnutí za 100letým výročím Bohumila Konečného

(1.2.2019)

V dubnu 2018 uplynulo 100 let od narození Bohumila Konečného. Na rok 2018 (2019) připravil Středoškolský klub a Jan Hosnedl čtveřici vzpomínkových výstav v místech úzce spjatých s Konečného životem – za velkého zájmu veřejnosti proběhly výstavy v refektáři Muzea a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici (13. 6. - 19. 8. 2018), v Galerie Villa Pellé v Praze (24. 9. - 10. 11. 2018) a v Galerii Jiřího Trnky v Plzni (6. 12. 2018 -19. 1. 2019). V plánu je výstava na Zámku Zlín (15. 5. - 30. 7. 2019).

Připojený soubor: ohlasy-v-mediich-pozvanky-plakaty-loga.pdf ohlasy-v-mediich-pozvanky-plakaty-loga.pdf

Název výstav ŽENY A DOBRODRUŽSTVÍ BOHUMILA KONEČNÉHO akcentoval dvě nejtypičtější polohy tvorby Bohumila Konečného – dynamické akční kresby dobrodružství a kresby a malby krásných žen. Každá výstava se lišila rozsahem a zdůrazněním lokálních aspektů tvorby B. Konečného. Výstavy v Praze a ve Zlíně nebyly (resp. nebudou) podpořeny z dotace.

Záštitu nad projektem převzali hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard, primátor města Plzně Martin Baxa, zastupitel města Plzně Petr Náhlík a radní pro kulturu hl. města Prahy Jan Wolf.

Na vernisáži výstavy v Mariánské Týnici byla pokřtěna kniha Jana Hosnedla Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného. Kniha k výstavě obsahuje životopisný text o Bohumilu Konečném, obrazový průvodce dílem - kvalitní celostránkové reprodukce díla, bibliografii, kapitolu o propagaci díla B.Konečného a malířův životopis. Úvodní slovo napsali Josef Bernard, Martin Baxa a Petr Náhlík. Kniha je vázaná, má 180 stran formátu A4. O knihu je velký zájem, je již z velké části rozebrána.

V knize, na plakátech výstavy i na stránkách www.bimba.cz  je uvedeno logo města Plzně a Plzeňského kraje a všech dalších partnerů a uvedeno, že projekt probíhá s podporou těchto subjektů.

V rámci projektu také vydalo nakl. Albatros knihu s komiksem Bohumila Konečného Zuzanka a její svět. Křest proběhl na výstavě v Praze.

S podporou města Plzně a Plzeňského kraje byly také zrekonstruovány stránky www.bimba.cz, které informovaly spolu s facebookem o všech akcích projektu.

O projektu a výstavách vyšla řada článků v tisku a to včetně celostátních, proběhly reportáže v Českém rozhlasu, Česká televize odvysílala dokument BIMBA – PŘÍBĚH ZAPOMENUTÉHO MALÍŘE i reportáž z výstavy v hlavní zpravodajské relaci Události. Vyšly články v časopisech Reflex, Xantypa, Respekt a v řadě dalších – viz příloha.

 

Vernisáže výstavy v Mariánské Týnici (13. 6.2018) se zúčastnilo okolo 170 lidí, za Plzeňský kraj hovořila vedoucí odboru kultura ing. Alena Svobodová, za město Plzeň nám. primátora Plzně Petr Náhlík.

V rámci výstavy (13. 6. - 19. 8. 2018),  proběhly 3 komentované prohlídky s kurátorem výstavy Janem Hosnedlem (19. 6., 31.7. a 19.8.), každé se zúčastnilo okolo 50 návštěvníků. Výstavu celkem navštívilo okolo 7 100 návštěvníků.

I vernisáž výstavy ve Villa Pellé Praze (24. 9. 2018) proběhla za velkého zájmu veřejnosti (cca 150 návštěvníků). Výstavu zahájil nám. primátora Plzně Petr Náhlík.

V rámci výstavy v Praze (24. 9. - 10. 11. 2018) proběhly dvě komentované prohlídky  s kurátorem Janem Hosnedlem (4. 10. a 10. 11.) a dvě doprovodné akce – Odpoledne s Rychlými šípy 20. 10. 2018 (hra pro děti a beseda o Rychlých šípech s Václavem Marhoulem, Václavem Markem – Rychlonožkou, Jindrou Hojerem a kreslířem Jiřím Filípkem) a odpoledne Žena v komiksech a další tvorbě Bohumila Konečného 31. 10. (přednáška historiků a znalců komiksu Tomáše Prokůpka a Tomáše Pospiszyla a křest legendárního komiksu Zuzanka a její svět vydaného v nakl. Albatros).

 

Výstavu v Praze navštívilo okolo 1400 návštěvníků. Výstavu v Galerii Jiřího Trnky v Plzni (6.12.) zahájili primátor města Plzně Martin Baxa a člen zastupitelstva města Plzně Petr Náhlík (cca 110 účastníků).

Výstavu v Plzni  (6. 12. 2018 -19. 1. 2019) doplnily 2 komentované prohlídky pro veřejnost (13.12.2018 a 17.1.2019) a projekce filmu BIMBA – PŘÍBĚH ZAPOMENUTÉHO MALÍŘE v Západočeské galerii (8. 1. 2019) s tvůrci filmu Ladislavem Moulisem a Janem Hosnedlem moderovaná Jiřím Hlobilem. Na této akci Bohumil Konečný obdržel IN MEMORIAM ocenění - BRONZOVÉ SYRINX - JUNÁKA - SVAZU SKAUTŮ A SKAUTEK - NÁČELNICTVA KMENE DOSPĚLÝCH za zásluhy o skautské hnutí a významnou činnost odlskautskou.

 

Výstavu v Plzni navštívilo okolo 1600 návštěvníků, celkem se všech 3 dosud proběhlých výstav zúčastnilo přes 10 tisíc návštěvníků.

 

Celý projekt BOHUMIL KONEČNÝ-BIMBA, 1918-2018 zakončí plánovaná výstava Bohumila Konečného na Zámku Zlín. Akce proběhne v době filmového festivalu ve Zlíně.

 

Na výstavy zapůjčilo bezplatně originály cca 20 soukromých majitelů a tři instituce – Památník národního písemnictví, Skautská nadace Jaroslava Foglara a Muzeum a galerie severního Plzeňska Mariánská Týnice. Bez jejich vstřícnosti by projekt nebyl možný – děkujeme!

Výstavu podpořila celá řada partnerů: Plzeňský kraj, statutární město Plzeň, Nadace 700 let města Plzně, společnosti Plzeňský Prazdroj, Sigma Pumpy, Barum, Baťa a další. Děkujeme!

 

Cíle projektu – připomenutí 100letého výročí narození Bohumila Konečného, uspořádání výstav a vznik knihy – byly splněny. Jak již bylo uvedeno - o projektu vyšla řada článků v novinách a časopisech v regionálních i celostátních, informovala o něm i Česká televize.

 

Domnívám se, že celý projekt důstojně připomněl 100leté výročí Bohumila Konečného a přispěl k popularizaci jeho díla ale i celkově i k propagaci města Plzeň a Plzeňského kraje.

 

Za podporu projektu velice děkujeme, bez ní by nebyl možný!

 

Mgr. Jan Hosnedl

 

Přehled akcí a jejich fotodokumentace:

 

Název akce

Termín a místo konání

 

1

A) Výstava Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného

13. 6. - 19. 8. 2018 - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/200-fotopozvanka-na-vystavu-v-marianske-tynici/

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/203-fotopozvanka-na-vystavu-v-marianske-tynici-ii/

B) Vernisáž výstavy

13. 6. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/199-venisaz-vystavy-zeny-a-dobrodruzstvi-bk-marianska-tynice-1362018/

C) Doprovodné akce – komentované prohlídky s kurátorem výstavy J.Hosnedlem

19.6., 31.7. a 19.8. - Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/204-druha-komentovana-prohlidka-v-marianske-tynici/

2

A) Výstava Ženy a jiná dobrodružství Bohumila Konečného

24. 9. - 10. 11. 2018 – Galerie Villa Pellé, Praha

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/210-fotopozvanka-na-vystavu-ve-villa-pelle/

B) Vernisáž výstavy

24. 9. Galerie Villa Pellé, Praha

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/211-vernisaz-vystavy-ve-villa-pelle/

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/214-vernisaz-vystavy-ve-villa-pelle-ii/

C) Doprovodné akce – Komentované prohlídky s kurátorem výstavy J.Hosnedlem

4.10. a 10.11. - Galerie Villa Pellé, Praha

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/216-komentovana-prohlidka-ve-villa-pelle/

http://bimba.cz/aktuality/223-vystava-v-praze-skoncila-komentovanou-prohlidkou/

D) Odpoledne s Rychlými šípy (hra pro děti a beseda o Rychlých šípech s Václavem Marhoulem, Václavem Markem – Rychlonožkou, Jindrou Hojerem a kreslířem Jiřím Filípkem)

20.10.2018 - Galerie Villa Pellé, Praha

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/218-odpoledne-s-rychlymi-sipy/

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/220-odpoledne-s-rychlymi-sipy-hra-ve-stinadlech/

E) Žena v komiksech a další tvorbě Bohumila Konečného (přednáška historiků a znalců komiksu Tomáše Prokůpka a Tomáše Pospiszyla a křest legendárního komiksu Zuzanka a její svět nakl. Albatros)

31.10.  - Galerie Villa Pellé, Praha

http://bimba.cz/aktuality/221-zena-v-komiksech-a-dalsi-tvorbe-bohumila-konecneho/

3

A) Výstava Ženy a dobrodružství Bohumila Konečného

6. 12. 2018 -19. 1. 2019 – Galerie Jiřího Trnky, Plzeň

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/226-fotopozvanka-na-vystavu-v-galerii-jiriho-trnky/

B) Vernisáž výstavy

6. 12. 2018 - Galerie Jiřího Trnky, Plzeň

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/228-vernisaz-vystavy-v-galerii-jiriho-trnky-v-plzni/

C) Doprovodné akce – Komentované prohlídky s kurátorem výstavy J.Hosnedlem

13.12.2018 a 17.1.2019 - Galerie Jiřího Trnky, Plzeň

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/235-posledni-komentovana-prohlidka-v-plzni/

D) Projekce filmu BIMBA – PŘÍBĚH ZAPOMENUTÉHO MALÍŘE s tvůrci filmu

8.1.2019 - Západočeská galerie v Plzni

http://bimba.cz/fotodokumentace-z-akci/234-bohumil-konecny-obdrzel-vyznamenani-za-propagaci-skautingu/