Vyška kniha V týmu s Foglarem

(4.12.2009)

V nakladatelství Toužimský a Moravec vyšla v těchto dnech kniha Karla Bureše "V týmu s Foglarem". Karel Bureš byl spolupracovníkem Jaroslava Foglara v časopisech Mladý hlasatel a Vpřed a měl velký podíl na jejich vysoké úrovni. Byl to on, kdo přijímal jako ilustrátora těchto časopisů Bohumila Konečného - viz příloha. O Bimbovi se zmiňuje i v právě vyšlé knize. Po roce 1948 se však Karel Bureš dal do služeb Komunistické strany a Stb a stal se jedním z provokatérů Stb, kteří se podíleli na tzv. skautských procesech. Není bez zajímavosti, že je absolventem stejné školy jako Bimba - 2.státní československé reálky v Plzni (dnešní Gymnázium na Mikulášském nám.). V druhé příloze naleznete jeho stručný životopis z almanachu gymnázia.

Připojený soubor: bures_o_bimbovi.pdf bures_o_bimbovi.pdf

vtymusfoglarem_obalka.jpg